Mixed Match Overview

June 2020
Fri 12 Jun 2020 2.00pmAway Match : Blankney v Newark [Mixed Match]
Thu 18 Jun 2020 1.00pmHome Match : Blankney v Kenwick Park [Mixed Match]
July 2020
Fri 17 Jul 2020 2.00pmHome Match : Blankney v Burghley Park [Mixed Match]
August 2020
Fri 07 Aug 2020 2.00pmAway Match : Blankney v Belton Park [Mixed Match] 8 pairs meal afterwards
September 2020
Sat 05 Sep 2020 1.00pmAway Match : Blankney v Seacroft [Mixed Match]